De Buurtproeftuin

De Buurtproeftuin

2008 – 2011, Amsterdam, Nederland

Concept en Uitvoering: Paul Pieck & Benno Réwinkel.
In de Robert Scottbuurt , op het terrein van het voormalig stadsdeelkantoor Amsterdam West, wordt i.s.m. de kunstenaars door de buurtbewoners een tijdelijke kas gebouwd en op de resterende grond daaromheen worden moestuintjes aangelegd. Planten, groenten en kruiden worden door Nederlandse en bewoners met een andere etnische afkomst geteeld en verzorgd.

Tuinieren is bij uitstek een activiteit die spelenderwijs door de jongeren en de ouderen uitgevoerd kan worden en men al snel meer dan een half uur in beweging zal zijn. De kas is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar een uitwisseling van ideeën en kennis o.a. a.d.h.v. diverse workshops aan de betrokkenen worden gegeven. De ruimte van het voormalig stadsdeelkantoor wordt gebruikt voor kook – en voedingsworkshops.  Ook de buurtscholen worden actief bij de ontwikkeling van de buurtproeftuin betrokken.

De buurtproeftuin bestaat uit een kweekkas , moestuintjes en een keuken.Hier kunnen bewoners gratis gebruik van maken. In de kweekkas en de moestuintjes kan groenten, fruit en kruiden worden geteeld .De kweekkas is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar ideeën en kennis uitgewisseld kunnen worden. Er worden in de loop van het jaar voor en door de bewoners workshops georganiseerd, waarbij nadruk zal worden gelegd op tuinieren, gezonde voeding en beweging.

Expositie in de Bijenkorf
Studenten van de Academie van Bouwkunst maakten acht ontwerpen voor een buurtproeftuin voor de Robert Scottbuurt in Bos en Lommer. Het idee werd in december 2008 geselecteerd uit een groot aantal inzendingen naar aanleiding van de zogenaamde ‘Sinterklaasactie’ van de Academie, die dit studiejaar precies een eeuw bestaat.

De ontwerpen zijn onlangs in de etalages van de Bijenkorf tentoongesteld. De Academie wilde vanwege hun honderdjarig bestaan een cadeautje aan de stad. geven. Iedere Amsterdammer kon zijn of haar idee voor een kleinschalig gebouw in de buurt opsturen. De prijs: acht verschillende ontwerpen, gemaakt door de studenten van de Academie van Bouwkunst.

http://www.mmx-architecten.nl/index.php/project/project-1/