De groene slinger

De groene slinger

9 Februari 2011 – Ring A10, Amsterdam, Nederland

Concept en Uitvoering: Paul Pieck & Benno Réwinkel.

De groene slinger ver­beeld de uni­versele behoefte van de mens om op een autonome wijze zicht­bare en directe invloed uit te oefe­nen op de kwaliteit van haar leefomgeving.

‘De groene slinger’ bestaat uit 900 planten­bakken die geplaatst zijn aan de balkons van de bewon­ers langs de A10 west. De planten­bakken met de zorgvuldig gekozen planten trans­formeren niet alleen het beeld van de snel­weg, maar zullen bove­nal de lokale uit­stoot van fijn­stof en CO2 reduc­eren en de bio­di­ver­siteit ver­groten.