Dichtbij mijn bed Suriname

Sinds 2004 zijn Paul Pieck & Benno Réwinkel betrokken geraakt bij de werkzaamheden van Stichting Karam en Karam Med.

Over stichting Karam
Stichting Karam (‘geven’ in het Arabisch) is een initiatief van Said Bensellam. De stichting zet zich in voor kansarmen en minder validen in landen als Marokko, Turkije en Suriname. Zij zamelen onder andere afgedankte rolstoelen en computers in die door de jongeren opgeknapt worden zodat ze weer bruikbaar zijn. Deze rolstoelen en computers krijgen vervolgens in – bijvoorbeeld – Suriname een nieuw leven.

Ten behoeve van een documentaire over Karam reizen Paul & Benno in 2006 mee naar Suriname om daar o.a. de aankomst en distributie van de ingezamelde hulpgoederen te documenteren. Tijdens deze reis worden ze getroffen door het universele gevoel van saamhorigheid, onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid dat ontstaat tijdens de hulpwerkzaamheden.

Door de activiteiten van Karam niet alleen op Suriname te richten maar uit te breiden met projecten in andere landen, ontstaat de mogelijkheid om in Nederland verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Dit betekent dat Marokkaanse -, Surinaamse -, Turkse -, Antilliaanse en Hollandse Nederlanders zich gezamenlijk kunnen inzetten voor een doel dat voorbij de culturele verschillen gaat. Dat proces genereert wederzijds begrip, saamhorigheid en verdraagzaamheid en bevordert de integratie.

Dit bijzondere burgerinitiatief van transculturele hulpverlening wordt vastgelegd in de documentaire Dichtbij mijn bed. Er wordt onder andere gefilmd door jongeren die in het kader van een begeleidingstraject van Connect vrijwilligerswerk voor Karam uitvoeren. Vervolgens zal deze film in buurtcentra in de steden vertoond gaan worden. Uiteraard met de bedoeling mensen bewust te maken van de rijkdom aan mogelijkheden die de culturele diversiteit van de stad biedt.