Fusion

Fusion

Zoetermeer, 1998–2003

Concept en Uitvoering: Paul Pieck & Benno Réwinkel.

Ten behoeve van betrokkenheid en co financiering van het project Ons Bos, wordt het lokale bedrijfsleven uitgedaagd mee te doen aan acties  in de Balij.

Deze actie heeft ten doel, een groepscreativiteit op te wekken en deze met de natuur te laten versmelten tot een ecologisch kunstwerk.

Het ecologische kunstwerk bestaat uit het logo van KTG Beheer BV (17 x 17 meter) dat weergegeven wordt door bomen. De boomsoorten aan de buitenkant van het kunstwerk zijn korter dan in het centrum, zodat er een driedimensionaal beeld van het KTG logo ontstaat.

De personeelsleden van KTG worden bij aankomst in het bos door OE onderverdeeld in twee groepen: de bouwers en de ritmemakers. De bouwers zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de verschillende delen van het ecologisch kunstwerk. De ritmemakers bevinden zich in een kring achter vier vuurkorven en worden gedirigeerd door een percussionist. Tijdens de actie wordt de aarde symbolisch gereinigd door een vuurspuwer.

Het kunstwerk wordt jaarlijks onderhouden door werknemers van het bedrijf waardoor er een continuïteit van de actie ontstaat.